درباره ما
اينجانب عليرضا جعفري ازان در سال 1368 به واسطه علاقه فراوان به شغل معلّمي ،پا در اين مسير گذاشتم و در مركز تربيت معلم شهيد باهنر استان اصفهان ،در كلاس درس اساتيد بزرگي چون : استاد امام جمعه ، دكتر سازش ،استاد شكرچي،و استاد افتخاري تحصيل نمودم. و دروس روانشناسي را در محضر استاد يقيني و استاد يزداني تلمذ كردم.سپس از سال 1370 در دوره راهنمايي مناطق محروم در منطقه ميمه تدريس نمودم.در سال 1372 دردوره ضمن خدمت دانشگاه فرهنگيان پذيرفته شدم و در كلاس هاي درس اساتيدي چون :دكتر ضابط زاده ، دكتر فرقداني ، دكتر جمشيدي و دكتر ميرزا آقايي تحصيل كرده ، در سال 1374 با مدرك ليسانس فارغ التحصيل شدم و در دبيرستان هاي منطقه محروم شهرستان هاي ميمه ، ادامه خدمت رساني نمودم . از سال 1380 در دبيرستان هاي شهر تهران مشغول به تدريس شدم و در سال 1386 جهت دوره فوق ليسانس در دانشگاه تفرش واحد پلي تكنيك (اميركبير تهران) پذيرفته شدم و از محضر اساتيد اين دانشگاه از جمله دكتر پارسيان ،دكتر نظري ،كسب فيض نمودم. لذا برآن شديم تا با طراحي سايت رياضی چی در سال 93 با رويكرد آموزش و ارائه مقالات تمام مقاطع تحصيلی و با عنوان پرسش و پاسخ ، گوشه اي از نياز دوست داران اين رشته را برآورده سازيم. انشاالله